De Stichting Natuur- en Milieugroep Vught (NMV) is opgericht op 1 april 1990 en heeft tot doel de belangen van natuur, landschap en milieu te behartigen in Vught en omstreken. Zij rekent tot haar geografische werkterrein de gemeente Vught en als daar aanleiding toe is, omliggende gemeenten. De activiteiten van de Natuur- en Milieugroep Vught worden verricht door een aantal werkgroepen. Op deze website stellen zij zich aan u voor.

Het bestuur wordt gevormd door:

Johan Smeulders, voorzitter en secretaris
Robin van Dijk, coördinator werkgroepen
Louis Roes, penningmeester en PR
Frans Wetzer, bestuurslid

Voor meer informatie, zie onze contactpagina

Wilt u actief deelnemen aan een van onze werkgroepen, neem dan contact met ons op via info@nmvught.nl