_dsc8353-morgenlicht-op-de-hei

De werkgroep Vughtse Hei heeft, zoals de naam al zegt, de Vughtse Hei tot haar werkterrein. Zij werkt één keer per maand op de hei aan natuurverbetering en -onderzoek. Het werk bestaat uit het kleinschalig, selectief afplaggen van vergraste delen van de hei met het doel struikheide en dopheide terug te laten komen en de zeldzame klokjesgentiaan kansen te bieden. De afgeplagde stroken worden bekalkt en ingezaaid met verzameld zaad van de klokjesgentianen.  Dat leidde tot een gestage groei van het aantal van deze mooie blauwe bloempjes.

p1090515-klokjegentiaan-en-tormenteel

Jammer genoeg zorgde een nat voorjaar en hete, droge zomer in 2016 voor een terugval, maar hopelijk is dat van tijdelijke aard. Ook andere bijzondere plantensoorten kunnen zich door het afplaggen weer vermeerderen, waardoor een grotere diversiteit ontstaat.  Jong opschot van boompjes wordt gerooid, waardoor de hei open blijftDefensie, de eigenaar en beheerder van de hei, is enthousiast over de samenwerking met deze vrijwilligers. Het zijn klussen waar Defensie zelf niet aan toe komt.

Een ander aandachtspunt voor de groep is het inventariseren van een aantal bijzondere planten en diersoorten en insecten. Dit kan een beter beeld geven van hoe het er met de natuur op de hei voor staat. Rondom een aantal vennen op de hei staan zeldzame plantensoorten, zoals bij voorbeeld de zonnedauw.

dscn2407-zonnedauw

In een aantal vennen legt de ook al zeldzame heidekikker haar eieren.

heikikker

De oevers en bodems van deze vennen verdienen daarom ook bijzondere aandacht.

Er is een mooie wandelroute door de Vughtse Hei uitgezet. Deze ongeveer vijf kilometer lange tocht maakt voor een groot deel gebruik van bestaande en gemarkeerde wandelroutes. Op enkele plaatsen wordt van de route van het wandelnetwerk afgeweken om plekken aan te doen, die om historische of biologische redenen interessant zijn. Een link naar een kaart vindt u onder: wandeling-vughtse-hei-kaart2. Een routebeschrijving is te vinden onder: wandelroute-vughtse-heide-kaartversie

Mocht je interesse hebben om zelf ook actief te worden voor de Vughtse Hei of heb je nog aardige wetenswaardigheden over de Hei, meld je dan bij de contactpersoon:

Robin van Dijk
romaluja1@kpnplanet.nl