Slechtvalken in DePetrus.

In februari 2018 is de nestkast voor de Slechtvalken in de toren van DePetrus geplaatst omdat daar de hele winter een vrouw Slechtvalk aanwezig was. Enkele weken later kwam daar een man bij. Ze baltsten samen, maakten mooie geluiden en we hoopten dat het een paar zou zijn dat de nestkast in gebruik ging nemen. Dat ging anders, ze vertrokken.

Nu is het wel raak! Deze winter was een man bij de nestkast aanwezig en een aantal weken geleden kwam daar een vrouw bij.

De ontwikkelingen

In de afgelopen weken hebben we kunnen zien dat de aanwezige man en vrouw steeds beter op elkaar ingespeeld raken. Ze communiceren vaak luidruchtig, blijven erg in de buurt van de kast en paren frequent. Zoals een bezoeker vanuit het Slechtvalkenforum het uitdrukte: “Ze hebben geen zitkonten!”. Hij (Piet van Asten) heeft een aantal prachtige foto’s gemaakt, waarvan ik hier een aantal bijvoeg. Deze Piet van Asten adviseert ons ook met betrekking van het plaatsen van een camera en geluid.

Als dit zo’n duidelijk en doelgericht paar is, kan het bijna niet uitblijven of er gaan eieren komen. Het zijn beide volwassen vogels. De man is ongeringd; van hem weten we dus niet waar hij vandaan komt. De vrouw is wel geringd: rechts heeft zij een metalen ring van het Vogeltrekstation en links een kleurring. Deze is zwart of donkerblauw met witte tekens erop. We doen ons best om die uit te lezen met de telescoop. Mocht er iemand zijn die een foto van de vrouw heeft waarop de ring goed te zien is: we houden ons aanbevolen! Ook als iemand de ring heeft kunnen uitlezen horen we dat graag.

Als er eieren komen dan zal dat naar verwachting snel gebeuren. In Nederland zijn inmiddels op een paar plekken de eerste eieren gelegd. Je kunt dat volgen via refresh live beelden van de Werkgroep Slechtvalken Nederland (onderdeel van de Werkgroep Roofvogels Nederland): http://www.werkgroeproofvogels.nl/index.php/roofvogels/live-beelden-slechtvalken. Wij hopen na dit seizoen een camera met geluid te plaatsen in de kast. Op dit moment zijn we met allerlei voorbereidingen bezig. Mocht het allemaal lukken, dan spelen de ontwikkelingen zich in het volgende broedseizoen recht voor onze neus af.

Neem je iets waar wat je wilt delen, heb je een mooie foto of heb je een vraag? Dan nodigen we je uit ons te mailen. En mocht je iemand weten die deze nieuwsbrief ook graag wil ontvangen? Laat diegene ons mailen met het verzoek om op de verzendlijst te komen. Ons e-mailadres is vogelwerkgroepvught@gmail.com.

Wil je een kijkje nemen bij het inmiddels beroemde slechtvalkenpaar van Beleef de Lente in de Mortel: https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/slechtvalk.

Vught, 9 maart 2021

Namens de vogelwerkgroep,

Marja Goossens

Wil je meer weten over de slechtvalk? Lees dan de factsheet slechtvalk

De vogelwerkgroep heeft als belangrijkste doel om mensen plezier te laten beleven aan vogels. We organiseren met enige regelmaat excursies, soms gekoppeld aan een cursus of workshop.

Een andere belangrijke taak is inventarisatie en bescherming van vogels in de gemeente Vught. Vogels in de stadse omgeving hebben het de laatste decennia niet gemakkelijk. Nestgelegenheid verdwijnt bij verbouwingen, tuinen worden met meer steen en minder groen ingericht, door insecticidengebruik hebben vogels veel minder voedsel voor zichzelf en voor hun jongen en door allerlei oorzaken neemt de biodiversiteit af.

Als vogelwerkgroep nodigen wij inwoners van de gemeente Vught dan ook uit om zich samen met ons in te zetten voor het welzijn van de vogels, waardoor we allemaal meer plezier kunnen beleven aan deze dieren. Onze activiteiten richten zich op educatie, inventarisatie en bescherming.

Wilt u een kijkje nemen in het huiselijk leven van vogels? Dat kan ieder voorjaar, van maart tot en met juni, op www.beleefdelente.nl.

Enkele activiteiten uit de afgelopen jaren:

  • Inventarisatie gebruik vogelvides door huismussen.
  • Inventarisatie broedplaatsen van gierzwaluwen.
  • Inventarisatie broedparen spechten op de Vughtse Hei.
  • Twee vogelcursussen met excursies.
  • Diverse excursies, o.a. in de Nationale Vogelweek.
  • In samenwerking met bouwbedrijf Nico de Bont tot stand brengen van nieuwe nestplaatsen voor gierzwaluwen in de voormalige klokkentoren van De Petrus.
  • Uitgeven brochure Vogels van Fort Isabellahier te downloaden. In samenwerking met BPD (voorheen Bouwfonds) tot stand brengen van nestgelegenheid voor gierzwaluwen en huismussen in de nieuwbouw van Stadhouderspark.
  • In samenwerking met Woonwijze realiseren van vervangende nestgelegenheid voor gierzwaluwen in de omgeving Van Voorst tot Voorststraat, en nestgelegenheid voor gierzwaluwen en huismussen, alsook schuilplekken voor vleermuizen in de nieuwbouw ten zuiden van de Esscheweg.
  • Nestkasten timmeren in De Petrus en met leerlingen van De Springplank in het kader van NLdoet.
  • Activiteiten rond de jaarlijkse tuinvogeltelling samen met leerlingen van diverse scholen en bewoners van Vughterstede.

De vogelwerkgroep bestaat uit:

Geniet u ook van vogels en wilt u met ons meedoen? Stuur dan een e-mail naar VogelwerkgroepVught@gmail.com, of neem telefonisch contact op met Frans Wetzer, telefoonnummer 06 1830 3345.

Interessante links:
www.waarneming.nl
www.brabantsevogels.nl
www.vogelbescherming.nl
www.xeno-canto.org

Hieronder vind je leuke fotoverslagen van onze excursies uit de afgelopen jaren:

1 Fotoverslag 22 maart 2014

2 Fotoverslag 3 mei 2014 

3 Fotoverslag 7 juni 2014

4 Fotoverslag 20 september 2014

5 Fotoverslag 11 oktober 2014

6 Fotoverslag 15 november 2014

7 Fotoverslag 20 december 2014

8 Fotoverslag 28 februari 2015

9 Fotoverslag 21 maart 2015

10 Fotoverslag 17 april 2015

11 Fotoverslag 30 mei 2015

12 Fotoverslag 13 juni 2015

13 Fotoverslag 2 juli 2015

14 Fotoverslag 11 oktober 2015

15 Fotoverslag 20 december 2015