Slechtvalken in DePetrus bekijken met webcam.

Het is zover: we hebben een webcam in de kast! Op https://vught.peregrines.nl vind je de beelden. Bovenin zijn het refresh-beelden, stilstaande beelden die zich iedere 7 seconden vernieuwen en onderin een livestream. Je kunt er ook komen via deze link: http://www.werkgroeproofvogels.nl/index.php/roofvogels/live-beelden-slechtvalken. De camera is begin januari geplaatst. De kast is toen meteen schoongemaakt en de wanden zijn wit gemaakt; dat geeft betere beelden. Man en vrouw Slechtvalk komen regelmatig in de kast, zowel alleen als samen. Meteen de eerste dag dat de camera werkte, konden we de ring van het vrouwtje aflezen: A:N, witte letters op een zwarte ring. Zij is geringd op 3 mei 2019 in Mol, Belgie. Ze is in de afgelopen jaren gezien in Tilburg, Den Bosch en Liempde, maar heeft zich vorig jaar dus in DePetrus gevestigd. Sinds het vorige broedseizoen zijn beide valken steeds in de buurt van de kast gebleven en we hopen dat ze binnenkort weer volop gaan baltsen en paren. Ze vliegen dan regelmatig samen rond de toren, je kunt prooioverdrachten zien van de man naar de vrouw en ze zullen veel te horen zijn. Paren doen ze over het algemeen op een van de ornamenten of torentjes van DePetrus. En dit seizoen zullen we mee kunnen kijken met alles wat er in de kast gebeurt. 

Dank zij de camera zagen we dat er grind bijgevuld moest worden in de kast. Dat is gelukkig snel gebeurd. Wij zijn dus klaar voor dit broedseizoen; het is nu aan de valken! 

Heb je vragen, opmerkingen over of waarnemingen van ‘onze’ slechtvalken, dan krijgen we ook graag een mailtje van je. Ons mailadres is VogelwerkgroepVught@gmail.com

Slechtvalken in DePetrus.

Wil je meer weten over de slechtvalk? Lees dan de factsheet slechtvalk

De vogelwerkgroep heeft als belangrijkste doel om mensen plezier te laten beleven aan vogels. We organiseren met enige regelmaat excursies, soms gekoppeld aan een cursus of workshop.

Een andere belangrijke taak is inventarisatie en bescherming van vogels in de gemeente Vught. Vogels in de stadse omgeving hebben het de laatste decennia niet gemakkelijk. Nestgelegenheid verdwijnt bij verbouwingen, tuinen worden met meer steen en minder groen ingericht, door insecticidengebruik hebben vogels veel minder voedsel voor zichzelf en voor hun jongen en door allerlei oorzaken neemt de biodiversiteit af.

Als vogelwerkgroep nodigen wij inwoners van de gemeente Vught dan ook uit om zich samen met ons in te zetten voor het welzijn van de vogels, waardoor we allemaal meer plezier kunnen beleven aan deze dieren. Onze activiteiten richten zich op educatie, inventarisatie en bescherming.

Wilt u een kijkje nemen in het huiselijk leven van vogels? Dat kan ieder voorjaar, van maart tot en met juni, op www.beleefdelente.nl.

Enkele activiteiten uit de afgelopen jaren:

  • Inventarisatie gebruik vogelvides door huismussen.
  • Inventarisatie broedplaatsen van gierzwaluwen.
  • Inventarisatie broedparen spechten op de Vughtse Hei.
  • Twee vogelcursussen met excursies.
  • Diverse excursies, o.a. in de Nationale Vogelweek.
  • In samenwerking met bouwbedrijf Nico de Bont tot stand brengen van nieuwe nestplaatsen voor gierzwaluwen in de voormalige klokkentoren van De Petrus.
  • Uitgeven brochure Vogels van Fort Isabellahier te downloaden. In samenwerking met BPD (voorheen Bouwfonds) tot stand brengen van nestgelegenheid voor gierzwaluwen en huismussen in de nieuwbouw van Stadhouderspark.
  • In samenwerking met Woonwijze realiseren van vervangende nestgelegenheid voor gierzwaluwen in de omgeving Van Voorst tot Voorststraat, en nestgelegenheid voor gierzwaluwen en huismussen, alsook schuilplekken voor vleermuizen in de nieuwbouw ten zuiden van de Esscheweg.
  • Nestkasten timmeren in De Petrus en met leerlingen van De Springplank in het kader van NLdoet.
  • Activiteiten rond de jaarlijkse tuinvogeltelling samen met leerlingen van diverse scholen en bewoners van Vughterstede.

De vogelwerkgroep bestaat uit:

Geniet u ook van vogels en wilt u met ons meedoen? Stuur dan een e-mail naar VogelwerkgroepVught@gmail.com, of neem telefonisch contact op met Frans Wetzer, telefoonnummer 06 1830 3345.

Interessante links:
www.waarneming.nl
www.brabantsevogels.nl
www.vogelbescherming.nl
www.xeno-canto.org

Hieronder vind je leuke fotoverslagen van onze excursies uit de afgelopen jaren:

1 Fotoverslag 22 maart 2014

2 Fotoverslag 3 mei 2014 

3 Fotoverslag 7 juni 2014

4 Fotoverslag 20 september 2014

5 Fotoverslag 11 oktober 2014

6 Fotoverslag 15 november 2014

7 Fotoverslag 20 december 2014

8 Fotoverslag 28 februari 2015

9 Fotoverslag 21 maart 2015

10 Fotoverslag 17 april 2015

11 Fotoverslag 30 mei 2015

12 Fotoverslag 13 juni 2015

13 Fotoverslag 2 juli 2015

14 Fotoverslag 11 oktober 2015

15 Fotoverslag 20 december 2015