B6C60ABD-0FFC-4594-A2DE-DDF6DF56CF5F bomen3

De werkgroep ‘Bomen voor Vught’ van de Natuur- en Milieugroep Vught (NMV) heeft verschillende expertise op het gebied van bomen, van soorten of juridische kennis tot meer praktisch gericht. De werkgroepleden zijn allen als bomenliefhebbers betrokken bij het mooie bomenbestand in de gemeente Vught.
De werkgroep houdt zich bezig met de volgende activiteiten:
– contacten met de gemeente m.b.t. het boombeheer, omgevingsvergunningen voor
het kappen en herplanten van bomen, zoals bijvoorbeeld bij de ombouw van de N65;
– particulieren adviseren over bomenzaken in de meest ruime zin van het woord;
– organiseren van boomexcursies of lezingen;
– stimuleren van meer biodiversiteit in de gemeente door boomkeuze;
– beheer van de bomenwandelroute

Contactpersoon: Herman Leppink,
leppink.herman@ziggo.nl

 

In Vught is een speciale bomenwandelroute uitgezet. De wandeling voert u langs beeldbepalende en monumentale bomen in Vught. Monumentaal betekent dat de bomen minimaal 80 jaar oud zijn, een beeldbepalende functie voor de omgeving hebben en voldoende gezond voor nog een minimale levensverwachting van 10 jaar. Veel bomen langs de route staan op de Monumentale
bomenlijst van de gemeente Vught en hebben daardoor ook een beschermde status.