De werkgroep beleid houdt zich bezig met projecten van (gemeentelijke) overheid of van private partijen, die mogelijk een bedreiging van natuur en milieu vormen.
Meestal worden wij tijdig betrokken, maar soms gaan wij ook procederen, tot aan de Raad van State toe, om ernstige aantastingen te voorkomen.
Contactpersoon: Sander Wieringa, info@nmvught.nl 

gemeentehuis

Actueel aug 2021

 • Helvoirts Broek, over 2 jaar komt er vanuit provincie een inrichtingsplan.
 • N65, NMV wil aanplant binnen plangebied. Er is vanuit gemeente al een vastgesteld plan dat moet eerst herzien/vernietigd worden voordat er een beter beplantingsplan kan komen. Grondwaterpeil gaat dalen. Blijft een probleem.
 • Overleg landgoedeigenaren: zou door de gemeente worden opgestart
 • Regionale natuurvriendelijke voedselbedrijven. Kan de gemeente dit stimuleren? Gaan wij hier als NMV veel energie in stoppen?
 • Handhavingsverzoeken over de poel Kapellebos en over toegankelijkheid nieuw landgoed Wolvenburg.
 • Brug Isabellebos, plan komt opnieuw in commissie. Benieuwd hoe gemeente gaat handelen.
 • Energietransitie, NMV vraagt standpunt BMF op.
 • Plan bestemmingsplan buitengebied Haaren, mogelijk verschuiving standpunt gemeenteraad richting CDA. Procedure loopt bij Raad van State.
 • Vragen wat de plannen zijn van de PI. NMV is nog niet geïnformeerd over plannen.
 • Maai mei niet, er mist een echte ecoloog ambtelijk apparaat van Vught dat zich hier echt voor wil inzetten. Wel weer overleg hierover met de gemeente begin september
 • Er komt binnenkort weer overleg over zandpaden (algemeen beschermen en specifieke monumentenstatus voor Antwerpse Baan in Helvoirt).
 • NMV gaat naar bijeenkomst Kloostergoed (Gebied van de zusters van de Liefde) over woningbouwplannen.NMV blijft actief in overleggen met KANT, HOT en VE