LOGO_NatVught

Natuurlijk Vught is een samenwerkingsverband van de vier Vughtse natuurorganisaties; de Natuur- en Milieugroep Vught (met haar verschillende werkgroepen), de Jeugdnatuurwacht (met de Kwebben-werkgroep), de Weidevogelgroep Cromvoirt (onder de vleugels van de Duinboeren) en Natuur– en Milieu Educatie Vught.

 

De NMV werkt ook samen met  de Stichting KANT.

KANT staat voor Klimaat Adaptieve Natuur en Tuinen, en heeft tot doel de burgers van Vught te stimuleren hun tuinen natuurvriendelijker in te richten, bijvoorbeeld door veel stenen en tegels te vervangen door natuur. De website van KANT geeft hierover alle informatie. Vier keer per jaar verschijnt er een digitale nieuwsbrief van Natuurlijk Vught. Zie ook onder publicaties op deze site. Voor meer informatie, aanleveren van kopij of opgave voor deze nieuwsbrief neem contact op met info@nmvught.nl