Basiscursus Natuur wordt in 2020 herhaald

PHOTO-2019-03-16-15-11-28

Er zijn nog een paar plaatsen vrij.

Plaats van alle lesavonden: in het gebouw van de Jeugd Natuur Wacht, Peellandstraat 1, 5262 GT Vught.

Aanvang: 19.30 u inloop met een gratis kopje koffie, om 20.00 u start de les, halverwege is er een pauze van een kwartier, einde is rond 22.15 u. Zaterdag aansluitend is de excursie, voor tijden zie hieronder.

Op 11 maart gaan we starten met de eerste lesavond, deze avond gaat over zoogdieren gegeven door Peter Twisk. Op 14 maart start de excursie om 9.00 u
Op 25 maart gaat de halve avond over amfibieën, gegeven door Sietske van Maren, de andere helft gaat over insecten en wordt verzorgd door Tineke Cramer. De excursie op 28 maart start om 9.00 u
Op 8 april gaat het over landschappen, gegeven door Remco van Eindhoven. Op 18 april (niet 11 april ivm Pasen) start de fietsexcursie om 9.00 u (het zijn geen hele lange tochten)
Op 22 april gaat de avond over vogels, gegeven door Sietske van Maren. Op 25 april starten we de excursie iets vroeger voor de vogels: om 8.00 u
Op 6 mei gaat de avond over bomen en planten, gegeven door José van Oers. Op 9 mei start de excursie om 9.00 u
Op 27 mei gaat de avond over mens en natuur, gegeven door Frans Kapteijns en Robin van Dijk. Op 30 mei start de excursie om 10.00 u, ook dit wordt een fietsexcursie,

De excursies zijn, vanwege de groepsgrootte, alleen voor de cursisten.

Denk aan goed schoeisel, bij nat weer kunnen laarzen nodig zijn. Als je een verrekijker hebt, kan deze van pas komen. Alle excursies zijn voor 12.00 u afgelopen en er is meestal geen koffie of thee tijdens deze excursies.

De kosten van de gehele cursus, inclusief excursies, zijn € 60,-. Inschrijven op een deel van de cursus is niet mogelijk.

Aanmelding is definitief na betaling op rekeningnummer NL70INGB 0003491439 t.n.v. Stichting Natuur- en Milieugroep Vught.

Meer informatie is te krijgen via info@nmvught.nl  .

 

5G netwerk in aantocht, ook in Vught!

5Gplaatje

In de beleidsgroep van de NMV is een discussie gestart over de komst van het zogenaamd 5G netwerk. Voor een goede  communicatie per telefoon, i-pad e.d. is een krachtig netwerk van straalverbindingen nodig. Het begon jaren geleden met 2G, werd 3G en nu communiceren we vooral via 4G. Ook dat is echter achterhaald en niet krachtig genoeg  om te voorzien in de snel groeiende informatiebehoefte, hogere snelheden, betere navigatie etc. Daarom zijn er plannen van de telecomindustrie om het 5G netwerk uit te rollen over Nederland. Daarvoor is inmiddels een wetsvoorstel in procedure.

Er is veel én weinig bekend over de effecten van straling op mens en dier. Er komen steeds meer onderzoeken die aantonen dat het niet schadelijk is, andere onderzoeken beweren het tegendeel. Duidelijk is wel dat straling gevaren met zich mee kan brengen, afhankelijk van de kracht de straling, de locatie van masten e.d. Het is zaak ons daar bewust van te zijn en kritisch te kijken naar nieuwe initiatieven op dat terrein.

De NMV ziet het als haar taak om ook deze ontwikkeling en de gevolgen voor het milieu en onze leefomgeving van nabij te volgen. Echter als vrijwilligersorganisatie beschikken we over weinig kennis op dit terrein.

Via deze publicatie roepen wij dan ook mensen op die wel deskundigheid en/of ervaring hebben met dit onderwerp om zich bij ons te melden. Wellicht kan er een werkgroepje worden gevormd om deze ontwikkelingen te gaan volgen.

Wilt u meedoen, meld u aan via info@nmvught.nl.

Bloemrijke bermen ook in Vught?

De NMV en de gemeente Vught zullend er komend jaar alles aan doen om een aantal geselecteerde bermen en zogenaamde stapstenen (kleine afzonderlijke gebieden) bloemenrijker te maken door aangepast bermbeheer en eventueel bijzaaien van inheemse planten. Hopelijk zien de bermen er in de toekomst dan zo uit.

wildebloemenweide3

Verharding Jagersboschlaan? NEE!

Jagersboschlaan

De gemeente Vught heeft het voornemen om de Jagersboschlaan te verharden, met als doel de bereikbaarheid van de locaties aan de Martinilaan te waarborgen als de N65 verdiept wordt.

Het Maurickcollege en de omwonenden hebben zich in duidelijke bewoordingen tegen dit plan uitgesproken.

Ook wij, de NMV, wijzen de verharding van de Jagersboschlaan en de verandering van verkeersfunctie af omdat hiermee een prachtige, authentieke onverharde laan verloren gaat. Het gaat hier om aantasting van cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden. Het is een uniek pad en heel bijzonder dat dit nu nog zo aanwezig is aan de rand van de bebouwde kom van Vught. Het feit dat er geen bomen hoeven worden gekapt doet aan deze conclusie niets af.

De NMV heeft daarom een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit de de Jagersboschlaan open te stellen voor alle verkeer en te verharden.