Jagersboschlaan uitspraak rechter 25-8-2020
Tot onze vreugde mag de weg niet bestraat worden totdat de rechter een definitieve uitspraak heeft gedaan, waarschijnlijk in oktober van dit jaar.

Herman Leppink, coördinator van de bomenwerkgroep, heeft afgelopen weken een aantal interessante artikelen over bomen in Vught geschreven in het Klaverblad. Deze artikelen zijn terug te vinden onder publicaties op onze website.

Er is een hernieuwde bomenwandelroute gemaakt door de Bomenwerkgroep. Deze is hier te downloaden

De NMV werkt samen met de Stichting KANT.
KANT staat voor Klimaat Adaptieve Natuur en Tuinen, en heeft tot doel de burgers van Vught te stimuleren hun tuinen natuurvriendelijker in te richten, bijvoorbeeld door veel stenen en tegels te vervangen door natuur.
De website van KANT geeft hierover alle informatie.

Op 7 mei 2020 heeft de NMV ingesproken via een youtube videoboodschap over de N65. Zie hier de video

In verband met de Coronacrisis zijn alle excursies van de Wildeplantengroep geannuleerd.

De NMV heeft een beroepschrift ingediend bij de rechtbank in Den Bosch tegen de ongegrondverklaring van de bezwaren die wij hebben tegen de openstelling en verharding van de Jagersboschlaan. Voor meer informatie: zie werkgroep Beleid.

De NMV heeft een zienswijze ingediend bij de Raad over de plannen rond de Braacken.
Wij maken ons ernstig zorgen over de aantasting van de natuur aldaar. Door een andere bebouwing zou veel natuur gespaard kunnen blijven.

Vught wil bloemrijke bermen.
Om te beginnen aan de Vijverbossingel. Voor meer informatie: zie werkgroep Wilde Planten

Bericht voor cursisten basiscursus natuur ivm corona
De basiscursus en de bijbehorende excursies worden gegeven in september 2020. De cursisten zijn inmiddels op de hoogte gesteld.

Vught, groene landelijke gemeente; aanbevelingen voor een nieuwe gemeenteraad
Met belangrijke uitdagingen voor de boeg heeft de Natuur- en Milieugroep Vught een aantal aanbevelingen voor de politieke partijen in Vught voor een groen en landelijk gemeentebeleid na 2020. Per 2021 wordt Vught uitgebreid met Helvoirt. Er komt dan veel buitengebied bij. We hebben in Nederland een klimaatcrisis en een stikstofcrisis en we zien een achteruithollende biodiversiteit. Ook in Vught en Helvoirt.

online paper editor