“Maai Mei NIET”

Ludieke actie voor meer bloemen en bijen in de Vughtse, Helvoirtse en Cromvoirtse bermen en tuinen

Door niets te doen, kun je soms een grote bijdrage leveren aan de natuur. Want door minder vaak gras te maaien, stimuleer je op een eenvoudige manier de biodiversiteit. Dat is het idee achter “Maai Mei Niet” van de landelijke bijenstichting. Natuur- en Milieugroep Vught, de JNW en KANT roepen de gemeente en particulieren op komende tijd niet te maaien. De groepen hebben op aantal plekken in Vught, Helvoirt en Cromvoirt een ludiek bordje geplaatst met de oproep om niet te maaien. Doet u ook mee?

Goed voor de biodiversiteit

Door de bermen en grasvelden meer met rust te laten komen er meer bloemen tot bloei. Dit betekent meer nectar voor allerlei soorten insecten, zoals bijen, kevers, vlinders en hommels. Uit onderzoek is gebleken dat er 10 keer zoveel wilde bijen zijn wanneer er minder gemaaid wordt. Zo ontstaat er meer evenwicht in de natuur en krijgen plagen en ziekten minder kans. Als er genoeg natuurlijke vijanden zijn, neemt bijvoorbeeld ook het aantal eikenprocessierupsen af en daarmee ook de overlast.

Zelf meedoen?

Heeft u zelf gras in je tuin?  Wanneer u het gazon later en minder maait zult u ontdekken dat er diverse bloemen opkomen zoals madeliefjes en pinksterbloemen. Goed voor onze insecten. U kunt ook bijvoorbeeld een vierkante meter inzaaien met wilde bloemenzaad of maai een mooi patroon. U kunt uw ‘maai mei niet’-gras aanmelden bij de Bijenstichting. Er is daar ook informatie te vinden. 

De natuurgroepen gaan ook de gemeenteraad oproepen om het gemeentelijk maaibeleid aan te passen en de meeste grasvelden en bermen in  Vught, Helvoirt en Cromvoirt later te maaien en zelfs op bepaalde plekken helemaal niet.

Voor meer informatie kunt u terecht bij bijenstichting.nl, welkombijkant.nl, jnw-vught.nl en nmvught.nl.

Natuur IJzeren Man komt klem

De exploitant van de IJzeren Man en eigenaar van Fortduinen heeft de Gemeente Vught onlangs een Masterplan voorgelegd voor het gebied waarin hij opereert. In reactie daarop heeft de Natuur- en Milieugroep Vught de gemeente een preadvies gestuurd. Eerder heeft een delegatie van de NMV drie gesprekken gevoerd met de plannenmakers en hun een uitgebreide reactie voorgelegd en toegelicht. 
De NMV kijkt uitsluitend naar het belang van natuur, milieu en landschap rond de IJzeren Man. Wij pleiten voor versterking van de natuurlijke waarden in het gebied. Zoals dat nu ook verplicht is in het bestaande bestemmingsplan en de regels van de provincie. Het Masterplan wil hier intensievere recreatie  en bewoning. Dat zou kunnen mits dat meer dan gecompenseerd wordt door echte natuurversterking. Het Masterplan biedt daar volgens NMV geen uitzicht op.
Inmiddels heeft de gemeente de plannen, met name die rond de beoogde ontwikkelingen van Fortduinen, afgewezen.

Spannende tijden: slechtvalken in DePetrus

In februari 2018 is de nestkast voor de Slechtvalken in de toren van DePetrus geplaatst omdat daar de hele winter een vrouw Slechtvalk aanwezig was. Enkele weken later kwam daar een man bij. Ze baltsten samen, maakten mooie geluiden en we hoopten dat het een paar zou zijn dat de nestkast in gebruik ging nemen. Dat ging anders, ze vertrokken.
Nu is het wel raak. Deze winter was een man bij de nestkast aanwezig en een aantal weken geleden kwam daar een vrouw bij. Lees verder op de werkgroep vogels-pagina.

Welkom Helvoirt!

Een hartelijk welkom aan alle Helvoirtenaren .

Sinds 1 januari 2021 zijn wij één gemeente! De LNMH heeft ons gevraagd haar taken over te nemen. Dat doen wij graag.
Komende tijd willen wij veel aandacht besteden aan de natuur in Helvoirt. Daarvoor hebben we uiteraard input nodig. Iedereen is van harte welkom om ons van de nodige informatie te voorzien. Ons mailadres is info@nmvught.nl
Neem om een indruk te krijgen van onze activiteiten eens een kijkje bij onze publicaties, daar vind je een stuk of 20 nieuwsbrieven.
Voor meer informatie over de NMV verwijzen wij je graag naar deze website.
Wellicht mogen we jullie ook begroeten in onze werkgroepen, waarover op deze website het nodige geschreven staat. Via de werkgroepen organiseren we excursies in het veld.

Vught, groene landelijke gemeente; aanbevelingen voor een nieuwe gemeenteraad

Per 1-1-2021 is Vught uitgebreid met Helvoirt. Er komt dan veel buitengebied bij. We hebben in Nederland een klimaatcrisis en een stikstofcrisis en we zien een achteruit hollende biodiversiteit. Ook in Vught en Helvoirt.
Met belangrijke uitdagingen voor de boeg heeft de Natuur- en Milieugroep Vught een aantal aanbevelingen voor de politieke partijen in Vught opgesteld voor een groen en landelijk gemeentebeleid na 2020. Lees hier onze aanbevelingen

De NMV werkt samen met de Stichting KANT.
KANT staat voor Klimaat Adaptieve Natuur en Tuinen, en heeft tot doel de burgers van Vught te stimuleren hun tuinen natuurvriendelijker in te richten, bijvoorbeeld door veel stenen en tegels te vervangen door natuur.
De website van KANT geeft hierover alle informatie.

Op 7 mei 2020 heeft de NMV ingesproken via een youtube videoboodschap over de N65. Zie hier de video

De NMV heeft een zienswijze ingediend bij de Raad over de plannen rond de Braacken.
Wij maken ons ernstig zorgen over de aantasting van de natuur aldaar. Door een andere bebouwing zou veel natuur gespaard kunnen blijven.

Vught wil bloemrijke bermen.
Om te beginnen aan de Vijverbossingel. Voor meer informatie: zie werkgroep Wilde Planten