Welkom Helvoirt!

Een hartelijk welkom aan alle Helvoirtenaren .

Vanaf 1 januari 2021 zijn wij één gemeente! De LNMH heeft ons gevraagd haar taken over te nemen. Dat doen wij graag.

Komende tijd willen wij veel aandacht besteden aan de natuur in Helvoirt. Daarvoor hebben we uiteraard input nodig. Iedereen is van harte welkom om ons van de nodige informatie te voorzien. Ons mailadres is info@nmvught.nl

Wij zullen jullie ook op de hoogte houden via onze kwartaal nieuwsbrief. De eerstkomende verschijnt rond 21 december.
Maar neem om een indruk te krijgen eens een kijkje bij onze publicaties, daar vind je er een stuk of 20.

Voor meer informatie over de NMV verwijzen wij je graag naar deze website.

Wellicht mogen we jullie ook begroeten in onze werkgroepen, waarover op deze website het nodige geschreven staat. Via de werkgroepen organiseren we excursies in het veld.

 

Vught, groene landelijke gemeente; aanbevelingen voor een nieuwe gemeenteraad
Lees hier onze aanbevelingen
Op 18 november 2020 zijn er raadsverkiezingen geweest. Door de komst van Helvoirt bij Vught zijn het tussentijdse verkiezingen voor een zittingsperiode van 5 jaar. Daarin kunnen we veel doen voor natuur en milieu!
Per 2021 wordt Vught uitgebreid met Helvoirt. Er komt dan veel buitengebied bij. We hebben in Nederland een klimaatcrisis en een stikstofcrisis en we zien een achteruit hollende biodiversiteit. Ook in Vught en Helvoirt.
Met belangrijke uitdagingen voor de boeg heeft de Natuur- en Milieugroep Vught een aantal aanbevelingen voor de politieke partijen in Vught opgesteld voor een groen en landelijk gemeentebeleid na 2020.

De NMV werkt samen met de Stichting KANT.
KANT staat voor Klimaat Adaptieve Natuur en Tuinen, en heeft tot doel de burgers van Vught te stimuleren hun tuinen natuurvriendelijker in te richten, bijvoorbeeld door veel stenen en tegels te vervangen door natuur.
De website van KANT geeft hierover alle informatie.

Op 7 mei 2020 heeft de NMV ingesproken via een youtube videoboodschap over de N65. Zie hier de video

De NMV heeft een zienswijze ingediend bij de Raad over de plannen rond de Braacken.
Wij maken ons ernstig zorgen over de aantasting van de natuur aldaar. Door een andere bebouwing zou veel natuur gespaard kunnen blijven.

Vught wil bloemrijke bermen.
Om te beginnen aan de Vijverbossingel. Voor meer informatie: zie werkgroep Wilde Planten