Jaardag NMV in buitengebied Helvoirt

Op zondag 10 nov heeft het bestuur van de NMV een aantal actieve vrijwilligers meegenomen op excursie door het buitengebied van Helvoirt. De dorpen Helvoirt en Vught worden over ruim een jaar samengevoegd, dus het leek ons nuttig eens een kijkje bij onze toekomstige plaatsgenoten te nemen in hun natuur. Letterlijk en figuurlijk stonden wij o.a. stil bij het Voedselbos. Dit is een gebied van ca 1 hectare dat op natuurlijke wijze helemaal wordt ingericht met vruchtdragende heesters en bomen. Niet alleen mensen kunnen daar in de toekomst naar hartenlust fruit, noten en bessen verzamelen, ook allerlei diersoorten zal men daar kunnen aantreffen; een grote aanwinst voor de biodiversiteit!

0AA6BD49-48B9-4538-B0EB-7B93D35A1BD9

Ook een stuk van de Loonse en Drunens Duinen zal bij de samenvoeging van Helvoirt en Vught tot Vughts grondgebied gaan behoren; wie had ooit gedacht dat zo’n belangrijke stuk Natura2000-gebied bij Vught zou komen… Duidelijk was echter te zien hoe de stikstofdepositie ook daar plaatsvindt: er is sterke vergrassing van de grond onder de bomen, als gevolg daarvan.

60879932-464D-4948-B31A-5B1D7E462A50

De geslaagde excursie door het buitengebied van Helvoirt werd afgesloten met een gezellig samenzijn in de Guldenberg.

Natuurwerkdag een succes.

Op zaterdag 2 november ging een vijftiental vrijwilligers in de Kwebben aan de slag met het vlechten van de heg rond de Vlinder-Pluktuin en het winterklaar maken van het gebied. Ook werden er wilgen geknot en ander natuurbeheer en herstelwerk gedaan. Het was een gezellige, groene en sportieve dag!

2 nov 19 natuurwerkdag

Basiscursus Natuur wordt in 2020 herhaald

PHOTO-2019-03-16-15-11-28

In 2019 hebben we met veel succes de basiscursus natuur gegeven. 28 deelnemers waren het er unaniem over eens dat de cursus en de bijbehorende excursies van hoge kwaliteit waren. Dat heeft ons doen besluiten de cursus, in samenwerking met de Jeugd Natuurwacht, opnieuw te geven in 2020, en wel op de volgende dagen (steeds de woensdagavond cursus en de zaterdagmorgen excursie; wijzigingen voorbehouden):

11 maart 2020 cursus Zoogdieren 
14 maart 2020 excursie Zoogdieren

25 maart 2020 cursus Insecten-amfibieën
28 maart 2020 excursie Insecten-amfibieën

8 april 2020 cursus Landschap
18 april 2020 excursie Landschap

22 april 2020 cursus Vogels
25 april 2020 excursie Vogels 

6 mei 2020 cursus Planten en bomen
9 mei 2020 excursie Planten en bomen

27 mei 2020 cursus Mens en Natuur
30 mei 2020 excursie Mens en Natuur

Je kunt meer informatie krijgen en/of je nu al opgeven door een mail te sturen naar info@nmvught.nl. De kosten bedragen € 60 voor de gehele cursus inclusief de excursies.

Bloemrijke bermen ook in Vught?

De NMV en de gemeente Vught zullend er komend jaar alles aan doen om een aantal geselecteerde bermen en zogenaamde stapstenen (kleine afzonderlijke gebieden) bloemenrijker te maken door aangepast bermbeheer en eventueel bijzaaien van inheemse planten. Hopelijk zien de bermen er in de toekomst dan zo uit.

wildebloemenweide3

Verharding Jagersboschlaan? NEE!

Jagersboschlaan

De gemeente Vught heeft het voornemen om de Jagersboschlaan te verharden, met als doel de bereikbaarheid van de locaties aan de Martinilaan te waarborgen als de N65 verdiept wordt.

Het Maurickcollege en de omwonenden hebben zich in duidelijke bewoordingen tegen dit plan uitgesproken.

Ook wij, de NMV, wijzen de verharding van de Jagersboschlaan en de verandering van verkeersfunctie af omdat hiermee een prachtige, authentieke onverharde laan verloren gaat. Het gaat hier om aantasting van cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden. Het is een uniek pad en heel bijzonder dat dit nu nog zo aanwezig is aan de rand van de bebouwde kom van Vught. Het feit dat er geen bomen hoeven worden gekapt doet aan deze conclusie niets af.

De NMV heeft daarom een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit de de Jagersboschlaan open te stellen voor alle verkeer en te verharden.