Vught, groene landelijke gemeente; aanbevelingen voor een nieuwe gemeenteraad
Lees hier onze aanbevelingen en kies op 18 november de partij die daar het meeste op uit doet!
Op 18 november 2020 zijn er raadsverkiezingen. Door de komst van Helvoirt bij Vught zijn het tussentijdse verkiezingen voor een zittingsperiode van 5 jaar. Daarin kunnen we veel doen voor natuur en milieu!
Per 2021 wordt Vught uitgebreid met Helvoirt. Er komt dan veel buitengebied bij. We hebben in Nederland een klimaatcrisis en een stikstofcrisis en we zien een achteruithollende biodiversiteit. Ook in Vught en Helvoirt.
Met belangrijke uitdagingen voor de boeg heeft de Natuur- en Milieugroep Vught een aantal aanbevelingen voor de politieke partijen in Vught opgesteld voor een groen en landelijk gemeentebeleid na 2020.

De NMV werkt samen met de Stichting KANT.
KANT staat voor Klimaat Adaptieve Natuur en Tuinen, en heeft tot doel de burgers van Vught te stimuleren hun tuinen natuurvriendelijker in te richten, bijvoorbeeld door veel stenen en tegels te vervangen door natuur.
De website van KANT geeft hierover alle informatie.

Op 7 mei 2020 heeft de NMV ingesproken via een youtube videoboodschap over de N65. Zie hier de video

De NMV heeft een zienswijze ingediend bij de Raad over de plannen rond de Braacken.
Wij maken ons ernstig zorgen over de aantasting van de natuur aldaar. Door een andere bebouwing zou veel natuur gespaard kunnen blijven.

Vught wil bloemrijke bermen.
Om te beginnen aan de Vijverbossingel. Voor meer informatie: zie werkgroep Wilde Planten