Actueel aug 2021

 • Helvoirts Broek, over 2 jaar komt er vanuit provincie een inrichtingsplan.
 • N65, NMV wil aanplant binnen plangebied. Er is vanuit gemeente al een vastgesteld plan dat moet eerst herzien/vernietigd worden voordat er een beter beplantingsplan kan komen. Grondwaterpeil gaat dalen. Blijft een probleem.
 • Overleg landgoedeigenaren: zou door de gemeente worden opgestart
 • Regionale natuurvriendelijke voedselbedrijven. Kan de gemeente dit stimuleren? Gaan wij hier als NMV veel energie in stoppen?
 • Handhavingsverzoeken over de poel Kapellebos en over toegankelijkheid nieuw landgoed Wolvenburg.
 • Brug Isabellebos, plan komt opnieuw in commissie. Benieuwd hoe gemeente gaat handelen.
 • Energietransitie, NMV vraagt standpunt BMF op.
 • Plan bestemmingsplan buitengebied Haaren, mogelijk verschuiving standpunt gemeenteraad richting CDA. Procedure loopt bij Raad van State.
 • Vragen wat de plannen zijn van de PI. NMV is nog niet geïnformeerd over plannen.
 • Maai mei niet, er mist een echte ecoloog ambtelijk apparaat van Vught dat zich hier echt voor wil inzetten. Wel weer overleg hierover met de gemeente begin september
 • Er komt binnenkort weer overleg over zandpaden (algemeen beschermen en specifieke monumentenstatus voor Antwerpse Baan in Helvoirt).
 • NMV gaat naar bijeenkomst Kloostergoed (Gebied van de zusters van de Liefde) over woningbouwplannen.NMV blijft actief in overleggen met KANT, HOT en VE

Vught, groene landelijke gemeente; aanbevelingen voor een nieuwe gemeenteraad

Per 1-1-2021 is Vught uitgebreid met Helvoirt. Er is veel buitengebied bijgekomen. We hebben in Nederland een klimaatcrisis en een stikstofcrisis en we zien een achteruit hollende biodiversiteit. Ook in Vught en Helvoirt.
Met belangrijke uitdagingen voor de boeg heeft de Natuur- en Milieugroep Vught een aantal aanbevelingen voor de politieke partijen in Vught opgesteld voor een groen en landelijk gemeentebeleid na 2020. Lees hier onze aanbevelingen

De NMV werkt samen met de Stichting KANT.
KANT staat voor Klimaat Adaptieve Natuur en Tuinen, en heeft tot doel de burgers van Vught te stimuleren hun tuinen natuurvriendelijker in te richten, bijvoorbeeld door veel stenen en tegels te vervangen door natuur.
De website van KANT geeft hierover alle informatie.

Vught wil bloemrijke bermen.
Om te beginnen aan de Vijverbossingel. Voor meer informatie: zie werkgroep Wilde Planten