2017: ze waren en zijn er weer: de klokjesgentianen op de Vughts Hei!

p1090515-klokjegentiaan-en-tormenteel

Sinds begin 2013 is er een werkgroep Wilde planten actief binnen de Natuur- en Milieugroep Vught. De kennis binnen de groep is breed en wisselend – niet alleen van planten maar ook van de fauna – maar voor iedereen geldt dat hij/zij geïnteresseerd is in het herkennen of bijleren van wat we in het veld tegenkomen. Leuk en leerzaam is altijd weer de discussie, als het niet meteen duidelijk is, welke plant aangetroffen is.

orchideeen-met-boek

Doel van de werkgroep Wilde Planten is:

Met de leden genieten van de Vughtse flora en samen de kennis daarover vergroten. Daarnaast inventarisaties maken, vastleggen en ter beschikking stellen van natuurverenigingen en de gemeente. Ook willen we de Vughtse burgers informeren over wat groeit en bloeit in hun gemeente.

Programma 2017 is afgelopen.

Volgend jaar weer:

Dinsdag: avondexcursies     19.00 uur*

Vrijdag:   middagexcursies  13.30 uur

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bert Slabbers,

h.slabbers@gmail.com

tel 073 6562595