Dinsdag 22 mei 20 uur: lezing Jaar van de Huiszwaluw 

2018-jaar-van-de-Huiszwaluw-header-Website2

De Huiszwaluw is vanouds een echte cultuurvolger. Hij ‘plakt’ zijn nesten in steden, dorpen of gehuchten aan allerlei typen gebouwen. Vanaf begin jaren zeventig verminderde hun aantal in ons land met ruim 80%. Sinds de eeuwwisseling neemt de populatie weer licht toe. De oorzaken voor zowel de historische afname als de recente toename in ons land zijn niet geheel duidelijk. Sovon en Vogelbescherming hebben het jaar 2018 daarom uitgeroepen tot Jaar van de Huiszwaluw om onderzoek te doen, zodat we deze zwaluwen beter kunnen begrijpen en beschermen.

In het kader van dit Jaar van de Huiszwaluw heeft Sovon een pakkende presentatie gemaakt, die door Marja Goossens, stadsvogeladviseur, in onze regio wordt verzorgd. De lezing vindt plaats op dinsdag 22 mei, van 20.00 tot ongeveer 21.00 uur in De Kleine Natuur, Peellandstraat 1, 5262 GT in Vught. U bent van harte welkom.

——————————————

Op  14 november 2017 hield de vogelwerkgroep van de NMV een lezing over tuinvogels.
Vanuit de eigen ervaringen van de deelnemers werd dieper ingegaan op de diverse soorten tuinvogels in Nederland, de ideale leefomgeving voor tuinvogels en hoe we tuinvogels kunnen helpen

——————————————

De vogelwerkgroep heeft als belangrijkste doel om mensen plezier te laten beleven aan vogels. We organiseren met enige regelmaat excursies, soms gekoppeld aan een cursus of workshop.

Een andere belangrijke taak is inventarisatie en bescherming van vogels in de gemeente Vught. Vogels in de stadse omgeving hebben het de laatste decennia niet gemakkelijk. Nestgelegenheid verdwijnt bij verbouwingen, tuinen worden met meer steen en minder groen ingericht, door insecticidengebruik hebben vogels veel minder voedsel voor zichzelf en voor hun jongen en door allerlei oorzaken neemt de biodiversiteit af.

Als vogelwerkgroep nodigen wij inwoners van de gemeente Vught dan ook uit om zich samen met ons in te zetten voor het welzijn van de vogels, waardoor we allemaal meer plezier kunnen beleven aan deze dieren. Onze activiteiten richten zich op educatie, inventarisatie en bescherming.

Enkele activiteiten uit de afgelopen jaren:

  • Inventarisatie gebruik vogelvides door huismussen.
  • Inventarisatie broedplaatsen van gierzwaluwen.
  • Inventarisatie broedparen spechten op de Vughtse Hei.
  • Twee vogelcursussen met excursies.
  • Diverse excursies, o.a. in de Nationale Vogelweek.
  • In samenwerking met bouwbedrijf Nico de Bont tot stand brengen van nieuwe nestplaatsen voor gierzwaluwen in de voormalige klokkentoren van De Petrus.
  • Uitgeven brochure Vogels van Fort Isabellahier te downloaden. In samenwerking met BPD (voorheen Bouwfonds) tot stand brengen van nestgelegenheid voor gierzwaluwen en huismussen in de nieuwbouw van Stadhouderspark.
  • In samenwerking met Woonwijze realiseren van vervangende nestgelegenheid voor gierzwaluwen in de omgeving Van Voorst tot Voorststraat, en nestgelegenheid voor gierzwaluwen en huismussen, alsook schuilplekken voor vleermuizen in de nieuwbouw ten zuiden van de Esscheweg.
  • Nestkasten timmeren in De Petrus en met leerlingen van De Springplank in het kader van NLdoet.
  • Activiteiten rond de jaarlijkse tuinvogeltelling samen met leerlingen van diverse scholen en bewoners van Vughterstede.

De vogelwerkgroep bestaat uit:

Geniet u ook van vogels en wilt u met ons meedoen? Stuur dan een e-mail naar VogelwerkgroepVught@gmail.com, of neem telefonisch contact op met Frans Wetzer, telefoonnummer 06 1830 3345 Wilt u een kijkje nemen in het huiselijk leven van vogels? Dat kan ieder voorjaar, van maart tot en met juni, op www.beleefdelente.nl.

1 Fotoverslag 22 maart 2014

2 Fotoverslag 3 mei 2014 

3 Fotoverslag 7 juni 2014

4 Fotoverslag 20 september 2014

5 Fotoverslag 11 oktober 2014

6 Fotoverslag 15 november 2014

7 Fotoverslag 20 december 2014

8 Fotoverslag 28 februari 2015

9 Fotoverslag 21 maart 2015

10 Fotoverslag 17 april 2015

11 Fotoverslag 30 mei 2015

12 Fotoverslag 13 juni 2015

13 Fotoverslag 2 juli 2015

14 Fotoverslag 11 oktober 2015

15 Fotoverslag 20 december 2015

 

De leden  van de vogelwerkgroep zijn:

Geniet u ook van vogels en wilt u met ons meedoen? Stuur dan een e-mail naar VogelwerkgroepVught@gmail.com, of neem telefonisch contact op met Frans Wetzer, telefoonnummer 06 1830 3345