bomen4 bomen3

De Natuur- en Milieugroep Vught (NMV) heeft de werkgroep ‘Bomen voor Vught’ in het leven geroepen. Om het bomenbestand te onderhouden en te verbeteren is een aantal acties nodig. Er zijn wel heel veel bomen in Vught, maar de werkgroep is gericht op de kwaliteit van de bomen. In de heftige storm van de zomer van 2011 zijn meer dan duizend bomen gesneuveld. Daarnaast sneuvelen er ook nogal eens bomen door de herinrichting van de straten, bv. om dat de riolering is vervangen.
Vught kenmerkt zich als groene gemeente en heeft prachtige lanen. Om het vervangen en bijplaatsen van de bomen te bespoedigen kunnen inwoners bomen schenken aan de gemeente. Het registeren van de gulle gever gebeurt via de website. Mensen kunnen dus geen plaatjes op of onder de bomen aanbrengen. De eerste bomen zijn geplant nabij de drie beuken in het Reeburgpark, die zodanig door een vandaal zijn beschadigd dat ze ten dode zijn opgeschreven.

Contactpersoon: Robin van Dijk

romaluja1@kpnplanet.nl

In Vught is een speciale bomenwandelroute uitgezet. De wandeling voert u langs beeldbepalende en monumentale bomen in Vught. Monumentaal betekent dat de bomen minimaal 75 jaar oud zijn, een beschermde status hebben en op de Vughtse monumentale bomenlijst staan. Veel bomen langs de wandelroute staan op deze lijst.