B6C60ABD-0FFC-4594-A2DE-DDF6DF56CF5F bomen3

De werkgroep ‘Bomen voor Vught’ van de Natuur- en Milieugroep Vught (NMV) bestaat
uit 5 personen en heeft op 30 oktober 2017 met een aantal nieuwe leden een
doorstart gemaakt. Wij hebben ieder verschillende expertise op het gebied van bomen,
van soorten of juridische kennis tot meer praktisch gericht maar zijn allen als
bomenliefhebbers betrokken bij het mooie bomenbestand in de gemeente Vught.
De werkgroep wil zich gaan bezighouden met de volgende activiteiten:
– contacten met de gemeente m.b.t. het boombeheer, omgevingsvergunningen voor
het kappen en herplanten van bomen;
– particulieren adviseren over bomenzaken in de meest ruime zin van het woord;
– organiseren van boomexcursies of lezingen;
– stimuleren van meer biodiversiteit in de gemeente door boomkeuze;
– beheer van de bomenroute

Contactpersoon: Herman Leppink,
leppink.herman@ziggo.nl

 

In Vught is een speciale bomenwandelroute uitgezet. De wandeling voert u langs beeldbepalende en monumentale bomen in Vught. Monumentaal betekent dat de bomen minimaal 80 jaar oud zijn, een beeldbepalende functie voor de omgeving hebben en voldoende gezond voor nog een minimale levensverwachting van 10 jaar. Veel bomen langs de route staan op de Monumentale
bomenlijst van de gemeente Vught en hebben daardoor ook een beschermde status.