Stichting Natuur- en Milieugroep Vught
Vliertstraat 20
5261 EL Vught

Voorzitter en secretaris:

Johan Smeulders

Tel: 06 54776453

Penningmeester, PR en contactpersoon:

Louis Roes

Tel: 06 26342845

Mail: info@nmvught.nl

Internet: www.nmvught.nl

Bankrekening: NL70INGB0003491439
t.g.v. Stichting Natuur- en Milieugroep Vught

KvK: 41084190