Verharding Jagersboschlaan? NEE!

Jagersboschlaan

De gemeente Vught heeft het voornemen om de Jagersboschlaan te verharden, met als doel de bereikbaarheid van de locaties aan de Martinilaan te waarborgen als de N65 verdiept wordt.

Het Maurickcollege en de omwonenden hebben zich in duidelijke bewoordingen tegen dit plan uitgesproken.

Ook wij, de NMV, wijzen de verharding van de Jagersboschlaan en de verandering van verkeersfunctie af omdat hiermee een prachtige, authentieke onverharde laan verloren gaat. Het gaat hier om aantasting van cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden. Het is een uniek pad en heel bijzonder dat dit nu nog zo aanwezig is aan de rand van de bebouwde kom van Vught. Het feit dat er geen bomen hoeven worden gekapt doet aan deze conclusie niets af.

Wij vinden het vreemd dat de alternatieve oplossingen, zoals de parallelstructuur aan de N65 en bestaande infrastructuur niet of nauwelijks zijn onderzocht op technische haalbaarheid, verkeerskundige aspecten en maatschappelijk belang. Een aantasting van dit zandpad verdient zeker een bredere afweging.

De weg is een belangrijke fietsroute, niet alleen voor scholieren maar ook voor natuurgenieters, die via deze route in een van de mooiste buitengebieden van Vught komen. Toelaten van autoverkeer verstoort in hoge mate de aantrekkelijkheid van deze fietsroute.

Onze conclusie is duidelijk: wij zijn tegen de verharding van de Jagersboschlaan.

Op https://petities.nl/petitions/wij-willen-die-vent-weg?locale=nl
kunt u een petitie aan de Gemeente ondertekenen, die door de werkgroep Jagersboschlaan, het Maurick College, de Fietsersbond, kinderopvang Mowgli en de SP is opgezet.

 

 

Cursus Leer meer over de natuur afgerond.

Op 13 maart 2019 is de basiscursus Natuur van start gegaan en half mei afgerond. 6 cursusavonden, 6 excursies, 28 cursisten en 6 cursusleiders hebben er voor gezorgd dat het een interessante cursus is geweest voor alle betrokkenen.

Binnenkort wordt bekeken of we de cursus volgend jaar zullen herhalen. Er hebben zich al verscheidene nieuwe belangstellenden aangemeld.

Mocht u belangstelling hebben, meldt u zich dan via info@nmvught.nl

2019-03-13 21.54.29

 

PHOTO-2019-03-16-15-11-28               PHOTO-2019-03-16-15-11-30