Donderdag 21 juni 2018:

Dassenlezing  Ton Popelier in de Peellandstraat. Meer informatie volgt.

Bordenaktie in de Gement

Op zaterdag 20 januari hebben de leden van de Jeugd Natuurwacht een presentatie gekregen over Weidevogelbescherming in de Gement en de Zeeg. De presentatie werd gegeven door Ton de Peffer, een van de vrijwilligers die bijna dagelijks in de Gement rondloopt op zoek naar nesten van weidevogels die beschermd moeten worden tegen bewerking door boeren en loonwerkers.

Het was een productieve ochtend, want na een aansprekende presentatie werden door de jeugd 28 borden gemaakt waarmee we aandacht vragen voor de rustperiode tijdens het broedseizoen.

weidev 1

Na de presentatie zijn de kinderen zelf aan de slag gegaan met het maken van borden. Uiteindelijk zijn er 28 borden gemaakt die we in de Gement zullen plaatsen om zo het publiek te laten zien dat het broedseizoen begonnen is en er dus een paar maanden rust moet zijn in het gebied zodat de weidevogels rustig hun eieren kunnen uitbroeden en de jongen rustig groot kunnen worden.

Er is hard gewerkt, geknipt, geplakt, getekend en gekleurd. Aan het eind van de ochtend waren er 28 kunstwerken klaar die door de leiding van de Jeugd Natuurwacht geseald zijn en later op houten borden bevestigd worden die dan weer met palen de grond in gaan. Het is de bedoeling dat de borden verspreid door de Gement het hele broedseizoen blijven staan. Daarna worden ze verwijderd en bewaard voor volgend jaar.

weidev4

Het is belangrijk dat er tussen Maart en Juli zo weinig mogelijk verstoring komt. Daarom vragen we het publiek met behulp van deze borden om vooral niet over de akkers en weilanden te gaan wandelen en honden niet los te laten lopen. We hopen daarmee zo veel mogelijk broedende paartjes te helpen zodat het hopelijk een beter weidevogeljaar wordt dan de afgelopen twee jaren.

 

 

weidev5

 

Er zijn een aantal afspraken gemaakt met de gemeentes die grenzen aan het gebied, maar ook met het Waterschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer over hoe de weidevogels beschermd moeten worden en wie waar voor moet zorgen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Convenant dat door alle deelnemers inmiddels in ondertekend. Aan het eind van de ochtend was wethouder Potters bij de Jeugdnatuurwacht om het Convenant in ontvangst te nemen.

Daarbij heeft Rini van den Boer nog eens uitgelegd waarom het zo belangrijk is dat de nesten niet verstoord worden en de wethouder heeft beloofd zijn best te doen om de afspraken in het Convenant goed mee in de gaten te houden.

Deze zaterdag 17 maart zijn we met een groepje leden van de Jeugd Natuurwacht in de Gement bezig geweest met het plaatsen van enkele van de zelfgemaakte borden.

Het was ontzettend koud, dus we hebben maar een half uurtje kunnen werken maar de jeugd was wel erg enthousiast ondanks de kou.

En na het plaatsen van de borden hebben we met een bekertje warme chocomel nog even kunnen ontdooien bij de kachel van Jan en Joke van Asveldt.

Als de temperatuur beter wordt zullen de vrijwilligers van de weidevogelbescherming de rest van de borden afmaken en plaatsen. Hopelijk zijn er dan ook nog leden van de Jeugd Natuurwacht die willen helpen. Nou maar hopen dat het helpt en dat de weidevogels een rustiger broedseizoen zullen hebben.