Lammergier waargenomen boven Vught?

Op zaterdag 18 maart is er een melding gekomen dat de al eerder in onze omgeving gespotte Lammergier is waargenomen op de Vughtse Toren.

Hotel aan de IJzeren Man? 

Bericht van de gemeente dd 15 feb 2017

Hierbij de laatste stand van zaken omtrent de aanvragen omgevingsvergunning voor het bouwen van een horecagelegenheid en het wijzigen van de bestemming voor het realiseren van een in- en uitrit op het perceel nabij de IJzeren Man.

Wat de bouw van de horecagelegenheid betreft is deze aanvraag geweigerd.

De aanvraag voor het wijzigen van de bestemming voor het mogelijk maken van een in- en uitrit wordt voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad op 23 maart aanstaande. Het college is voornemens deze aanvraag te weigeren.

Ook de gemeenteraad staat achter het besluit van het college.

Zie ook het artikel op de website van het Brabants Dagblad.