20190711_162952   20190711_162437

Excursie bomen herkennen en tekenen/schilderen van bomen

Natuurlijk Vught organiseert in samenwerking met Reinier van Arkel en de Stenen Hut een excursie Bomen herkennen met aansluitend een workshop tekenen en/of schilderen van bomen in het park.

Datum:         zaterdag 28 september 2019

Locatie:        Zorgpark Voorburg in Vught, Stenen Hut

Watertorenlaan 15 gebouw de Weverij

Tijd:              09.30 uur – 17.00 uur

Programma:

09.30 uur            Ontvangst in Ontmoetingscentrum de Stenen Hut.

Welkomstwoord : Peter van Duppen (Reinier van Arkel)

Instructie : Sylvia Dangé (Natuurlijk Vught)

10.00 uur            Aanvang excursie/wandeling verzorgd door Harrie van Engelen

12.00 – 13.00 uur    Lunch (zelf meegebracht).

13.00 uur             Aanvang workshop schilderen/tekenen in de natuur.

Je brengt je eigen papier en schilderspullen en eventueel potje voor water mee. De docenten Iza Elderson, Jos Hoogerhoud en Hans van Eeuwijk zijn aanwezig voor deskundig advies.

14.15 uur                Koffie en thee wordt verzorgd.

16.15 uur                Afronding, elkaars werk bekijken en eventueel bespreken.

17.00 uur               Sluiting

Inschrijfgeld 15,- per persoon, bij aanmelding te voldoen op rekeningnummer NL70INGB0003491439 t.n.v. Stichting Natuur- en Milieugroep Vught.

Informatie en aanmelding:
Sylvia Dangé
tel: 06 49 66 2495
e-mail: sylvia_dange@hotmail.com

Maximaal aantal deelnemers: 15
Sluitingsdatum inschrijvingstermijn: zaterdag 21 september

Bij regen vindt de teken- en schilderactiviteit binnen plaats in de ruimte van ABZ

 

Zienswijze N65 ingediend

Wij hebben op maandag 22 juli 2019 onze zienswijze mbt de plannen rond de N65 ingediend, met daarin aandacht voor de bomen, de bermen, de relatie met de Jagersboschweg, de aantasting Sparrendaalseweg, de stikstofproblematiek (PAS), de fietsroutes en de compensatie.

Zie Zienswijze Stichting NMV N65

Bloemrijke bermen ook in Vught?

De NMV en de gemeente Vught zullend er komend jaar alles aan doen om een aantal geselecteerde bermen en zogenaamde stapstenen (kleine afzonderlijke gebieden) bloemrijker te maken door aangepast bermbeheer en eventueel bijzaaien van inheemse planten. Hopelijk zien de bermen er in de toekomst dan zo uit.

wildebloemenweide3

Verharding Jagersboschlaan? NEE!

Wij zijn tegen de verharding van de Jagersboschlaan.

Jagersboschlaan

De gemeente Vught heeft het voornemen om de Jagersboschlaan te verharden, met als doel de bereikbaarheid van de locaties aan de Martinilaan te waarborgen als de N65 verdiept wordt.

Het Maurickcollege en de omwonenden hebben zich in duidelijke bewoordingen tegen dit plan uitgesproken.

Ook wij, de NMV, wijzen de verharding van de Jagersboschlaan en de verandering van verkeersfunctie af omdat hiermee een prachtige, authentieke onverharde laan verloren gaat. Het gaat hier om aantasting van cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden. Het is een uniek pad en heel bijzonder dat dit nu nog zo aanwezig is aan de rand van de bebouwde kom van Vught. Het feit dat er geen bomen hoeven worden gekapt doet aan deze conclusie niets af.