Verharding Jagersboschlaan? NEE!

Jagersboschlaan

De gemeente Vught heeft het voornemen om de Jagersboschlaan te verharden, met als doel de bereikbaarheid van de locaties aan de Martinilaan te waarborgen als de N65 verdiept wordt.

Het Maurickcollege en de omwonenden hebben zich in duidelijke bewoordingen tegen dit plan uitgesproken.

Ook wij, de NMV, wijzen de verharding van de Jagersboschlaan en de verandering van verkeersfunctie af omdat hiermee een prachtige, authentieke onverharde laan verloren gaat. Het gaat hier om aantasting van cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden. Het is een uniek pad en heel bijzonder dat dit nu nog zo aanwezig is aan de rand van de bebouwde kom van Vught. Het feit dat er geen bomen hoeven worden gekapt doet aan deze conclusie niets af.

Wij vinden het vreemd dat de alternatieve oplossingen, zoals de parallelstructuur aan de N65 en bestaande infrastructuur niet of nauwelijks zijn onderzocht op technische haalbaarheid, verkeerskundige aspecten en maatschappelijk belang. Een aantasting van dit zandpad verdient zeker een bredere afweging.

De weg is een belangrijke fietsroute, niet alleen voor scholieren maar ook voor natuurgenieters, die via deze route in een van de mooiste buitengebieden van Vught komen. Toelaten van autoverkeer verstoort in hoge mate de aantrekkelijkheid van deze fietsroute.

Onze conclusie is duidelijk: wij zijn tegen de verharding van de Jagersboschlaan.

Op https://petities.nl/petitions/wij-willen-die-vent-weg?locale=nl
kunt u een petitie aan de Gemeente ondertekenen, die door de werkgroep Jagersboschlaan, het Maurick College, de Fietsersbond, kinderopvang Mowgli en de SP is opgezet.

Cursus Leer meer over de natuur van start gegaan.

Op 13 maart 2019 is de basiscursus Natuur van start gegaan.

2019-03-13 21.54.29

Cuursusleider Peter Twisk, dé zoogdierdeskundige van Brabant, onderhield het auditorium van meer dan 30 natuurliefhebbers met buitengewoon boeiende informatie over alle zoogdieren die je zoal kunt aantreffen in en rond Vught.

Twee dagen later nam hij de cursisten mee de Vughts Heide in om allerlei sporen van een aantal door hem gememoreerde zoogdieren te laten herkennen.

PHOTO-2019-03-16-15-11-28               PHOTO-2019-03-16-15-11-30

Volgens de bijna 30 deelnemers was dit een uitstekend begin van de cursus, die in totaal 6 instructieavonden en 6 excursieochtenden beslaat.