Hotel aan de IJzeren Man? 

Bericht van de gemeente dd 15 feb 2017

Hierbij de laatste stand van zaken omtrent de aanvragen omgevingsvergunning voor het bouwen van een horecagelegenheid en het wijzigen van de bestemming voor het realiseren van een in- en uitrit op het perceel nabij de IJzeren Man.

Wat de bouw van de horecagelegenheid betreft is deze aanvraag afgelopen maandag geweigerd.

De aanvraag voor het wijzigen van de bestemming voor het mogelijk maken van een in- en uitrit wordt voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad op 23 maart aanstaande. Het college is voornemens deze aanvraag te weigeren.

Zie ook het artikel op de website van het Brabants Dagblad:

http://www.bd.nl/regio/den-bosch-e-o/vught/vught-wil-geen-hotel-ijzeren-man-1.6904092