DSC_5212.1

Cursus Leer meer over de natuur!

Op 13 maart 2019 gaat de basiscursus Natuur van start.

Er zijn nog een paar plekken over.

De cursus bestaat uit zes avonden, op woensdagavond, met iedere keer een ander thema. Na iedere les is er een excursie, in een ander gebied, op de zaterdag erna.

Als je veel meer wilt weten over de natuur in en in de omgeving van Vught, geef je dan zsm op, in ieder geval vóór 1 maart 2019, bij

Sietske van Maren: sietskevanmaren@gmail.com.

Aanmelding is definitief na betaling van € 60 op rekeningnummer: NL70INGB0003491439 t.n.v. Stichting Natuur- en Milieugroep Vught.

Voor meer informatie: zie hieronder.

Rond Vught ligt een aantal grote en kleinere parels van natuurgebieden met ieder hun eigen biotoop en verleden. Er is dan ook een grote diversiteit aan natuur en landschappen te vinden. We hebben een aantal zeer ervaren docenten weten aan te trekken en we kijken zelf ook uit naar de lessen en excursies!

Zo hebben we Frans Kapteijns, bekend als de Twitterende Boswachter van Natuurmonumenten, Tineke Cramer, de vrouw die alles weet van insecten, Remco van Eindhoven, begiftigd landschapsarchitect uit Vught en Peter Twisk, dé zoogdierdeskundige van Brabant, in ons docententeam. Sietske van Maren zal je alles vertellen over amfibieën en vogels, José van Oers over bomen en planten.

De inhoud van de cursus is laagdrempelig, interactief en onderhoudend. De excursies zullen je leiden door gebieden waarvan je de schoonheid niet eerder ontdekt hebt, en die een extra dimensie krijgen met de kennis die je in de cursus hebt opgedaan. 

De cursusavonden vinden plaats in het gebouw van de Jeugd Natuurwacht (De Kwebben), Peellandstraat 1, 5262 GT in Vught, van 19.30 uur tot uiterlijk 22.30 uur,

De excursies (zowel te voet als op de fiets) zijn op zaterdagochtend, tot uiterlijk 12 uur. Exacte tijdstip en locatie van de excursies worden per excursie bekend gemaakt. 

De kosten van de cursus bedragen 60 euro, all-in. Hiermee worden de kosten van de cursus gedekt: de onkosten van de docenten, de cursusmap, het cursusmateriaal, koffie en thee, versnaperingen.

Je kunt je alleen opgeven voor de gehele cursus. Het is aan jou of je bij elk onderdeel aanwezig kunt zijn.

Planning van de cursus en de excursies:

  1. Zoogdieren: 13 en 16 maart 2019
  2. Amfibieën en insecten: 27 en 30 maart 2019
  3. Landschappen: 10 en 13 april 2019 (excursie op de fiets)
  4. Vogels: 24 april en 4 mei 2019 (niet 27 april ivm Koningsdag)
  5. Flora in geuren en kleuren: 8 en 11 mei 2019
  6. Mens en natuur: 22 en 25 mei 2019  (excursie op de fiets)

 

Verharding Jagersboschlaan? NEE!

De gemeente Vught heeft het voornemen om de Jagersboschlaan te verharden, met als doel de bereikbaarheid van de locaties aan de Martinilaan te waarborgen als de N65 verdiept wordt.

Het Maurickcollege heeft zich in duidelijke bewoordingen tegen dit plan uitgesproken.

Ook wij, de NMV, wijzen de verharding van de Jagersboschlaan en de verandering van verkeersfunctie af omdat hiermee een prachtige, authentieke onverharde laan verloren gaat. Het gaat hier om aantasting van cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden. Het is een uniek pad en heel bijzonder dat dit nu nog zo aanwezig is aan de rand van de bebouwde kom van Vught. Het feit dat er geen bomen hoeven worden gekapt doet aan deze conclusie niets af.

Wij vinden het vreemd dat de alternatieve oplossingen, zoals de parallelstructuur aan de N65 en bestaande infrastructuur niet of nauwelijks zijn onderzocht op technische haalbaarheid, verkeerskundige aspecten en maatschappelijk belang. Een aantasting van dit zandpad verdient zeker een bredere afweging.

De weg is een belangrijke fietsroute, niet alleen voor scholieren maar ook voor natuurgenieters, die via deze route in een van de mooiste buitengebieden van Vught komen. Toelaten van autoverkeer verstoort in hoge mate de aantrekkelijkheid van deze fietsroute.

Onze conclusie is duidelijk: wij zijn tegen de verharding van de Jagersboschlaan.