B6C60ABD-0FFC-4594-A2DE-DDF6DF56CF5F

Op 30 oktober 2018 heeft de rechter de kapvergunning van de bruine beuk vernietigd!

We hebben een belangrijk succes geboekt in de strijd om de bruine beuk op het Maurickplein: deze moet blijven staan bij de herinrichting van het Maurickplein. Argumentatie zat vooral in het zwaarwegend maatschappelijk belang in relatie tot de maatvoering van het plein, met name voor de evenementen. De rechter vond dat dit belang onvoldoende was aangetoond t.o.v. het behoud van de beuk. De variant die wij in tweede instantie voorstelden, de nieuwe Boxtelseweg met een flauwe bocht om de beuk heen voldeed volgens de rechter op de punten van verkeersveiligheid en bereikbaarheid even goed als het gemeentelijk plan.

Zie artikel Brabants Dagblad: https://www.bd.nl/den-bosch-vught/rechter-fluit-vught-terug-maurickbeuk-mag-niet-worden-gekapt-werk-aan-nieuwe-weg-vertraagd~a4a602b7/

De volledig uitspraak van de rechter is hier te vinden.