De Natuur- en Milieugroep Vught (NMV) is opgericht op 1 april 1990 en heeft tot doel de belangen van natuur, landschap en milieu te behartigen in Vught en omstreken. Zij rekent tot haar geografische werkterrein de gemeente Vught en als daar aanleiding toe is, omliggende gemeenten. De activiteiten van de Natuur- en Milieugroep Vught worden verricht door een aantal werkgroepen. Op deze website stellen zij zich aan u voor.

Voorzitter van de NMV is Johan Smeulders. Daarnaast hebben zitting het bestuur:
Loes de Vlaam (penningmeester), Robin van Dijk (coördinator werkgroepen), Frans Wetzer, Kees Mulder en Louis Roes (secretaris en PR).

 

Stichting Natuur- en Milieugroep Vught zoekt juridische versterking

De Natuur- en Milieugroep Vught (NMV) is in Vught en Cromvoirt op vele manieren actief. De diverse werkgroepen die deel uitmaken van de NMV zijn voortdurend bezig met inventarisaties en verbeteringen van de natuur en het milieu in Vught. Daarnaast is de NMV nauw betrokken bij de planvorming binnen de gemeente. Zij is daarbij meestal partner en denkt vaak vanaf het begin mee met de opstellers van plannen voor woningbouw, infrastructuur e.d.. Zo is de NMV intensief betrokken bij de plannen voor de N65 en de ontwikkeling van het Isabelleterrein. Steeds staan daarbij de belangen van natuur en milieu voorop.

Ter versterking van het team vrijwilligers zoekt de NMV iemand die juridische ondersteuning kan leveren. De gevraagde persoon zal in voorkomende gevallen correspondentie voeren met overheden of andere initiatiefnemers en in algemene zin het bestuur en de werkgroepen (waaronder de beleidsgroep) adviseren als het gaat om formeel-juridische aangelegenheden.

De NMV is een vrijwilligersorganisatie, er worden geen vergoedingen verstrekt in welke zin dan ook.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de NMV, Johan Smeulders, tel. 06 54 77 64 53.

Hebt u interesse, stuur dan een mail met motivatie en achtergronden naar info@nmvught.nl